Kitaplar

 

 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Patoloji ve Laboratuar”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Editör: KOPARAL A.T., Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 2-19.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Doku Örneklerinin Takibi”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Editör: KOPARAL A.T., Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 20-39.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Boyanma”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Editör: KOPARAL A.T., Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 40-65.
 • UĞUZ A., ÖZDAMAR Ş.O. “Sitopatoloji”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 66-85.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Moleküler Patoloji”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 86-107.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BEKTAŞ S. “Hücresel Uyum”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 108-125.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BEKTAŞ S. “İnflamasyon (İltihap)”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 126-139.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Doku Yenilenmesi ve Onarım”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 140-152.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Genetik Hastalıklar”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 154-168.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. “Neoplazi”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. Editör: KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 170-187.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B., UĞUZ A., SAYAN E. “Teknik bilgi ve Yöntemler”, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Genel Patoloji Ders Kitabı. KOPARAL A.T., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2010 (Kitap bölümü), s; 188-267.
 • ÖZDAMAR Ş.O., HANÇER H. “Bölüm 56A: Kanser ve Sinir Sistemi: Beyin Tümörlerinin Epidemiyolojisi”. Neurology In ClInIcal PractIce. Fifth Edition (Türkçe), Ed’ler. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J. Çeviri Editörleri: Tan E., Özdamar S.E., Ankara, Veri Medikal Yayıncılık, 2009 (Kitap Bölümü; çeviri), s; 1301-1312.
 • ÖZDAMAR Ş.O., HANÇER H. “Bölüm 56B: Kanser ve Sinir Sistemi: Patoloji ve Moleküler Genetik”. Neurology In ClInIcal PractIce. Fifth Edition (Türkçe), Ed’ler. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J. Çeviri Editörleri: Tan E., Özdamar S.E., Ankara, Veri Medikal Yayıncılık, 2009 (Kitap Bölümü; çeviri), s; 1313-1334.
 • ÖZDAMAR Ş.O., HANÇER H. “Bölüm 56: Kanser ve Sinir Sistemi”. Neurology In ClInIcal PractIce. Fifth Edition (Türkçe), Ed’ler. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J. Çeviri Editörleri: Tan E., Özdamar S.E., Ankara, Veri Medikal Yayıncılık, 2009 (Kitap Bölümü; çeviri), s; 1299-1300.
 • ÖZDAMAR Ş.O., GUN B.D., BAHADIR B. “İmmün Sistem Hastalıkları”. Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE, 7th ed. (Türkçe), Ed’ler. KUMAR V., ABBAS A., FAUSTO F. Çeviri Editörleri: SAV A., ÖZDAMAR Ş.O., Ankara, Güneş Kitabevi, 2009 (Kitap Bölümü; çeviri), s; 193-267.
 • ÖZDAMAR Ş.O., “Gastrointestinal Sistem”. POCKET COMPANION TO Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (Türkçe), Ed’ler. MITCHELL R.N., KUMAR V., ABBAS A., FAUSTO F. Çeviri Editörü: ÖZDAMAR Ş.O., Ankara, Güneş Kitabevi, 2008 (Kitap Bölümü; çeviri), s; 410-445.
 • ÖZDAMAR Ş.O., “Pankreas”. POCKET COMPANION TO Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE (Türkçe), Ed’ler. MITCHELL R.N., KUMAR V., ABBAS A., FAUSTO F. Çeviri Editörü: ÖZDAMAR Ş.O., Ankara, Güneş Kitabevi, 2008 (Kitap Bölümü; çeviri), s; 476-482.
 • KÜÇÜKALİ T., ÖZDAMAR Ş.O., Over ve Fallopian Tüp Hastalıkları Patolojisi (Bölüm). Kuzey Mocan G (Ed): Temel Patoloji, Ankara, Güneş Yayınevi, 2007, s; 673-694.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Kanalı Hastalıkları (Bölüm). Kuzey Mocan G (Ed): Temel Patoloji, Ankara, Güneş Yayınevi, 2007, s; 507-516.
 • ÖZDAMAR Ş.O., BAHADIR B. Karaciğer Transplantasyonu ve Transplantasyon Komplikasyonları (Bölüm). Kuzey Mocan G (Ed): Temel Patoloji, Ankara, Güneş Yayınevi, 2007, s; 493-494.
 • ÖZDAMAR Ş., Sıvı ve Hemodinamik Bozukluklar (Bölüm). Kuzey Mocan G (Ed): Temel Patoloji, Ankara, Güneş Yayınevi, 2007, s; 77-92.
 • BAHADIR B., ÖZDAMAR Ş. Hücresel Adaptasyonlar ve Hücre içi Birikimler (Bölüm). Kuzey Mocan G (Ed): Temel Patoloji, Ankara, Güneş Yayınevi, 2007, s; 29-36.
 • ÖZDAMAR Ş., KÜÇÜKALİ T. Over Kökenli Jinekolojik Problemler ve Patoloji (Bölüm). Beksaç S. (Ed): Jinekoloji-Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite ve Jinekolojik Onkoloji, Ankara, Medikal NetworkYayınevi, 2006, s; 684-717.
 • ÖZDAMAR Ş. Gebelikte Hipertansif Sendromların Patolojisi (Bölüm). ArIk N (Ed): Gebelikte Böbrek ve Hipertansiyon, Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Basımevi, 1997; s: 67-77.

 


(Next Post) »


Comments are Closed

© 2021 Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress