AKADEMİK YAŞAM

 •  Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği
 •  2013-Halen
 •  Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 •  2011-Halen
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2011-Halen
 •  Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 2010-2013
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvuru Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • 2010-Halen
 • Patoloji Dernekleri Federasyonu – Hepatopankreatobiliyer Sistem Patolojisi Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı 
 • 2009-Halen
 • Türk Patoloji Dergisi Baş Editörlüğü
 • 2009-2011
 • Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu-Bilimsel Araştırmalar Alt Kurulu Patoloji Dernekleri Federasyonu Temsilciliği
 • 2008-Halen
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Standartları Geliştirme Kurulu Üyeliği
 • 2007-Halen
 • Türk Patoloji Dergisi Editörlüğü
 • 2006-2011
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeliği
 • 2005-Halen
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 
 • 2003-Halen
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Kurulu Üyeliği
 • 2006-2010
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • 2006-2010
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2003-2010
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2003-2010
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Ünitesi Etik Kurulu Üyeliği
 • 2006-2008
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi – Mediforum Yazı İşleri Müdürlüğü
 • 2006-2008
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
 • 2005
 • 23rd World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26th- 30th, 2005, Istanbul – Turkey; Member of Advisory Board
 • 2005
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Başkoordinatörlüğü
 • 2004-2006
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Kulübü Sorumluluğu
 • 2004-2005
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları Koordinatörlüğü
 • 2003-2006
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Hastane Etik Kurul Üyeliği
 • 2003-2006
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi – Kanal Z “Önce Sağlık” Programı Koordinatörlüğü
 • 2003-2005
 • Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kitler ve Kimyasal Maddeler grubu İhale Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • 2001-2003
 • Ankara Patoloji Bülteni Editörlüğü
 • 2000-2004
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı – Hacettepe Hastaneleri Başhekimlik Bilgi İşlem ve Döner Sermaye Müdürlükleri İlişkilerinde Patoloji Anabilim Dalı Temsilciliği
 • 2000-2003
 • TÜBİTAK – Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu – Sağlık Bilimleri Bilimsel Toplantılar Dizini Alt Kurul Üyeliği
 • 2000-2001
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ‘nın H.Ü.T.F. Dekanlığı Tıbbi Bilişim Grubu Temsilciliği
 • 2000-2001
 • Ankara Patoloji Bülteni Editör Yardımcılığı
 • 1998-2000 
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1998, 1999 ve 2000 yılları Kitler ve Kimyasal Maddeler İhaleleri; 2000 yılı Demirbaş Eşya İhalesi; İhale Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • 1998-2000 
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Histokimya ve İmmünhistokimya laboratuvarının geliştirilmesi ve rutin çalışma hizmetlerinin/veri tabanının bilgisayar ortamına geçirilmesi 
 • 1998-2000
 • 2000’li Yıllarda Türkiye’de Patoloji “ Çalışma Grupları Toplantısı ” Çalışma Grubu 4-5-6 (Patoloji’de Teknik Personel Eğitimi, Patoloji Laboratuvarı Fizik Alt Yapısı ve Patoloji’de Eğitim, Uygulama ve Araştırma Birimlerindeki İnsan Gücü, Fizik Alt Yapı Standardizasyonu) Raportörlüğü / ADANA
 • 1996
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Histokimya ve İmmünhistokimya laboratuvarının kurulması; geliştirilmesi ve rutin çalışma hizmetlerinin/veri tabanının bilgisayar ortamına geçirilmesi / SAMSUN
 • 1993-1994

 

 • GATA Haydarpaşa 1000 yt. Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği Histokimya ve İmmünhistokimya laboratuvarının kurulması ve geliştirilmesi / İSTANBUL
 • 1991-1992
 • S.B. Ankara Hastanesi Patoloji Bölümü Histokimya ve İmmünhistokimya laboratuvarının kurulması ve geliştirilmesi / ANKARA
 • 1988-1990

 

© 2021 Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress