HAKKIMDA

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR’IN ÖZGEÇMİŞİ

Doğum yeri; Tarihi: İstanbul; 14 Ağustos, 1959

Yabancı Dil: İngilizce

İlgi Alanları: Patoloji, Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi, Tıp Eğitimi, Yükseköğretim, Akademik Yayıncılık

Akademik Özgeçmiş

Profesör Yüksek İhtisas Üniversitesi / Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  2020-Halen
Profesör Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  2004-2020
Doçent Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı) 2003-2004 
Doçent Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü /  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1998-2003 
Akademik Uzman Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  1997-1998
Yardımcı Doçent Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Patoloji Anabilim Dalı 1994-1997 
Öğretim Görevlisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi /Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Patoloji Anabilim Dalı  1993-1994
Patoloji Uzmanı S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü  1990
Tıp Doktoru Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984

Bazı Akademik ve İdari Görevler:

 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020-Halen
 • Danışman, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 – 2020
 • Analist, Sağlık Grubu Sınavları, T. C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017-2018
 • Kurumsal Değerlendirici, T. C. Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2017- 2020
 • Uluslararası Editörler Kurulu Üyesi, Türk Patoloji Dergisi, 2011- Halen
 • Çalışma Grubu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu-Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu, 2017- 2020
 • Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013-2015, 2017
 • Senato Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu, 2010-2013
 • Dekan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013-2015, 2017
 • Müdür, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2010-2013
 • Müdür, Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2011-2017
 • Editör, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2011- 2020 (Derginin Infobase, EuroPub Database, Humanities Index, OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO (Education Source), DRJI, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, WorldCat, TÜBİTAK-ULAKBİM, Google Akademik, Türk Eğitim İndeksi, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) dizinlerine kabul edilmesi sağlanmıştır)
 • Başeditör, Türk Patoloji Dergisi (Turkish Journal of Pathology), 2009-2011 (Derginin TÜBİTAK/ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, INDEX COPERNICUS, SCOPUS ve MEDLINE/PUBMED dizinlerine kabul edilmesi sağlanmıştır)
 • Dekan Yardımcısı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-2016
 • Fakülte Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012-2015
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2010, 2013-2016, 2017
 • Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2010; 2013-2017
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2017
 • Editör, Türk Patoloji Dergisi (Turkish Journal of Pathology), 2006-2011
 • Editör, Patoloji Bülteni (Turkish Bulletin of Pathology), 2000-2004 (Derginin TÜBİTAK/ULAKBİM ve Excerpta Medica dizinlerine kabul edilmesi sağlanmıştır)
 • Hastane Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006-2010
 • Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2008
 • Türk Tabipleri Birliği- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK)- Bilimsel Araştırmalar Alt Kurulu Patoloji Dernekleri Federasyonu Temsilciliği, 2008
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Standartları Geliştirme Kurulu Üyeliği, 2007-2017
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeliği, 2005-2017
 • Eğitim Başkoordinatörü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004-2006
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi – MEDİFORUM’un yayımlanması, 2004
 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları Koordinatörü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2006
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanser Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 2005
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Kulübü Sorumluluğu, 2004-2005
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi- Kanal Z “Önce Sağlık” Programı Koordinatörlüğü, 2003-2005
 • Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Kitler ve Kimyasal Maddeler İhaleleri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2001-2003
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tıbbi Bilişim Grubu Patoloji Anabilim Dalı Temsilciliği, 2000-2001
 • Kurul Üyesi, TÜBİTAK – Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu- (Health Sciences Research Group)- Sağlık Bilimleri Bilimsel Toplantılar Dizini, 2000-2001
 • Kurucu, Histokimya, İmmünhistokimya, Sitopatoloji ve Moleküler Patoloji Laboratuvarları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 2003-2017
 • Yardımcı Editör, Patoloji Bülteni (Turkish Bulletin of Pathology), 1998-2000
 • Sorumlu, Histokimya ve İmmünhistokimya Laboratuvarı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 1998-2003
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Çalışma hizmetlerinin ve veri tabanının bilgisayar ortamına geçirilmesi, 1998-2000
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Demirbaş Eşya İhaleleri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 1998-2000
 • Kurucu ve Sorumlu, Histokimya ve İmmünhistokimya Laboratuvarı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 1993-1997
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Çalışma hizmetlerinin/veri tabanının bilgisayar ortamına geçirilmesi, 1993-1994
 • Kurucu ve Sorumlu, Histokimya ve İmmünhistokimya Laboratuvarı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Hastanesi Patoloji Kliniği, 1991-1992
 • Kurucu ve Sorumlu, Histokimya ve İmmünhistokimya Laboratuvarı, S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, 1988-1990

Dersler:

1993-1997 arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sinop Sağlık Meslek Yüksekokulu Patoloji ve Adli Tıp derslerini vermiştir. 

1998-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Tıbbi Patoloji dersleri vermiştir. 

2003- 2020 arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Patoloji dersleri; 2010-2012 arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programları için (Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programları) internet ortamında Genel Patoloji dersleri vermiştir. 

Ağustos 2020 itibariyle Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar, Ankara Yüksek  İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Patoloji ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri derslerini vermektedir.

Eğitim:

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (2004) ve Sağlık Yüksekokulu’nda (2012) mezuniyet öncesi eğitimde sınavların optik okuyucu ile değerlendirilmesi sistemini başlatmış; Tıp Fakültesinde Büyük Multidisiplin Laboratuvarının kurulmasını ve Büyük Dersliklerin yapılmasını sağlamış ve “dijital soru bankası sınav sistemini” kullanıma sokmuştur (2016). 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Bedri Uzunalimoğlu ile Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi alanlarında çalışmıştır (1999-2003). 

Kitaplar:

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR, 

 • Ülkemizde alanında ilk telif eser olan TEMEL PATOLOJİ kitabının yardımcı editörlüğünü (2007) yapmıştır.
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programları için GENEL PATOLOJİ ders kitabını (2010) hazırlamıştır. 
 • GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİDE YENİLİKLER kitabının editörlüğünü (2019) yapmıştır.

Bazı patoloji ders kitaplarının Türkçe’ye çeviri editörlüklerini yapmıştır:

 • Robbins ve Cotran HASTALIĞIN PATOLOJİK TEMELİ CEP KİTABI” (POCKET COMPANION TO Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE) (2008) (ülkemizde ilk kez);
 • “Robbins ve Cotran HASTALIĞIN PATOLOJİK TEMELİ” (Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE) (2009) (ülkemizde ilk kez);
 • “ROSAI ve ACKERMAN’IN CERRAHİ PATOLOJİSİ” (Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology) (2015) (ülkemizde ilk kez).

Tezler:

Dr. ÖZDAMAR, 14 tıpta uzmanlık tezi  ve bir doktora tezi yönetmiştir.

Projeleri:

 1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Büyük Multi Disiplin Laboratuvarının pratik eğitimi ve pratik sınavları için yapılandırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01/07/2015 – 01/07/2016.
 2. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarlarınca yapılan patoloji eğitiminde ışık mikroskoplarının kullanımı, Yönetici, 2009-2010.
 3. Kolorektal karsinogenezde TGF beta1 laktat dehidrogenaz 5 LDH5 ve proliferasyon aktivitesi ilişkisi, Yönetici, 2008-2009.
 4. Kolorektal karsinogenezde fosfatidil inositol 3 kinaz p110 alfa katalitik ve p85 regülatör subunitleri ile Glut1 ilişkileri, Yönetici, 2008-2009.
 5. Gastrik adenokarsinomalarda Ebstein Barr Virus varlığı ile E cadherin, beta catenin ve ornitin dekarboksilaz ekspresyonları ilişkisi, Yönetici, 2008-2009.
 6. Bazal hücreli karsinomlarda p53 ve p63 ekspresyonlarının histopatolojik subtip ve nükleer morfometrik özellikler ile ilişkisi, Yönetici, 2007-2008.
 7. Tümör ön tanısı ile gelen cerrahi eksizyon ve rezeksiyon materyallerinde makroskobik tanımlamanın güvenirliği, Araştırmacı, 2004-2008.
 8. Meme infiltratif duktal karsinomlarında CD24, CD44, Galectin 1 ekspresyonlarının tümör diferansiyasyonu ve lenf nodu metastazı potansiyeli ile ilişkisi, Yönetici, 2007-2008.
 9. Birinci trimester spontan ve reküran abortus olgularında adezyon molekülleri ekspresyonlarının incelenmesi ve abortus patogenezindeki rollerinin araştırılması, Yönetici, 2004-2007.
 10. Deri eki tümörlerinde diferansiyasyon, Yönetici, 2004-2005
 11. Prostatik adenokarsinomlarda nükleer morfometri ve Gleason Grade ile ilişkisi, Yönetici, 2004-2005.
 12. Gastrointestinal patoloji spesmenlerinde morfolojik özelliklerin dijital görüntüleme yöntemleriyle incelenmesi, Araştırmacı, 2003-2003.
 13. Gastrointestinal stromal tümörlerde morfolojik özellikler immünohistokimyasal diferansiyasyon ve prognostik önemi, Araştırmacı, 2002-2003.
 14. Ratlarda splenik ototransplantasyon sonrası yapılan 70 hepatektomi sonrasında karaciğer regenerasyonunun ve DNA sentezinin nasıl seyrettiğinin immünohistokimyasal yöntemle ve HPLC tekniği ile değerlendirilmesi, Araştırmacı, 1996-1997.
 15. Meme karsinomlarında p53 tümör baskılayıcı gen proliferating cell nuclear antigen PCNA ve AgNOR değerlerinin mitotik indeks, estrogen reseptör ekspresyonu, klinik evre ve prognoz ile ilişkisi, Yönetici, 1995-1996.
 16. Malign deri tümörlerinde p53 onkogen ile hücre iskelet proteinleri ekspresyonlarının tümör gelişimi ve tümör infiltrasyon yeteneğindeki rolleri, Yönetici, 1994-1995.
 17. Psoriasis vulgaris ve malign deri tümörleri hücre proliferasyon karakterlerinin AgNOR yöntemi ve proliferating cell nuclear antigen ekspresyonu ile değerlendirilmesi ve klinik önemi, Yönetici, 1994-1995.

Eserleri:

Eserleri arasında 27 kitap bölümü, yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanmış yaklaşık 170 bilimsel makalesi ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 210′dan fazla bilimsel bildirisi bulunan Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR’ın bazı bildirileri ödül de kazanmıştır.

Bilimsel çalışmalarına 2021 itibariyle 628 atıf (WOS) yapılmıştır; H-indeksi 15′dir.

Üyelikler:

 1. Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası
 2. Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu
 3. Ankara Patoloji Derneği
 4. Türk Patoloji Derneği
 5. Çukurova Patoloji Derneği
 6. Ege Patoloji Derneği
 7. Türk Dermatopatoloji Derneği
 8. Hacettepe Üniversitesi Koleksiyonerler Kulübü

Özel İlgi Alanları:

Bilim-kurgu, spor (masa tenisi) ve müzik ile (klasik ve akustik gitar) amatörce ilgilenen Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR’ın masa tenisi spor dalında çeşitli turnuvalarda dereceleri bulunmaktadır.

Mesleği ile ilgili olanlar yanında fotografi, arkeoloji ve astronomi ile ilgili konferanslar da vermiştir.

Medeni Durumu:

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.

 

© 2022 Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress